Fractal Williams'a

Wskaźnik Fraktal Williamsa to narzędzie opracowane przez Billa Williamsa, które służy do identyfikacji punktów zwrotnych (szczytów i dołków), zaznaczając je za pomocą strzałek. Fraktale kupna i sprzedaźy cechują się specyficznymi kształtami. Fraktal Williamsa jest pomocny w prognozowaniu kierunku trendu. Często bywa stosowany w kombinacji ze wskaźnikiem Alligator przy uwzględnieniu określonych reguł wejścia i wyjścia z rynku. Z sygnałem kupna mamy do czynienia, gdy fraktal znajduje się powyżej "zębów alligatora", natomiast gdy fraktal znajduje się poniżej "zębów alligatora", mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds