Woodies CCI

Woodies CCI to wskaźnik impetu opracowany przez Kena Wooda. Zbudowany jest on w oparciu o 14-okresowy wskaźnik kanału towaru (CCI). Jest to oscylator nieograniczony zakresem o bazowej wartości 0 i nie posiada ani górnej, ani dolnej granicy wahań. Niektórzy traderzy stosują ten wskaźnik w celu identyfikacji formacji CCI handlowanych zarówno zgodnie z trendem, jak i przeciwko niemu, takich jak odbicie do linii zero (zero line reject), odwrócona dywergencja (reverse divergence) czy przełamanie linii trendu (trend line break). Wskaźnik ten zaleca się stosować w kombinacji z innymi sygnałami.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds