Wskaźnik Zig Zag

Wskaźnik Zig Zag może być stosowany do filtrowania stosunkowo małych ruchów cen. Możesz ustalić odchylenie w procentach w celu odrzucenia mniejszych ruchów. Wskaźnik tylko rysuje linię, jeśli względny ruch cenowy jest większy niż ustalone odchylenie, co oczyszcza wykres poprzez usunięcie szumu rynkowego i ignorowanie ruchów bocznych. Nie generuje on automatycznych sygnałów. Traderzy mogą go używać samodzielnie do wizualizacji obecnego trendu lub razem z innymi metodami analizy technicznej, takimi jak teoria fal Elliotta, wsparci i opór oraz formacje cenowe, takie jak Podwójny Szczyt czy Kanał.

Źródło:
tradingview.com

Udostępnianie

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds