Ackumulerings / Distributions linje (ADL)

Accumulation / Distribution Line är en indikator som skapades för att mäta underliggande utbud och efterfrågan. Det åstadkommer detta genom att försöka avgöra om handlare faktiskt ackumulerar (köper) eller distribuerar (säljer). Detta uppnås genom att rita in en löpande summa av varje periods pengaflödesvolym. ADL kan avslöja divergens mellan volymflödet och det faktiska priset för att främst antingen bekräfta en nuvarande trend eller förutse en framtida vändpunkt.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds