Advance/Decline linje

Advance/Decline Line är en marknadsbreddsindikator som visar graden av deltagande av enskilda aktier på en marknad som stiger eller faller. Det gör det genom att subtrahera antalet fallande aktier från antalet uppåtgående aktier. Indikatorn kumulerar dessa skillnader, kallat nettouppgång, under en viss period genom att lägga till skillnaden mellan antalet nedåtgående och uppåtgående aktier till föregående indikatorvärde. Det kan användas för att bekräfta styrkan i en trend, eftersom ju fler aktier som är med desto starkare är den övergripande trenden och vice versa. Traders letar efter divergens för att upptäcka potentiella trendvändning. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds