Alligator Indikator

Alligatorindikatorn utvecklades av Bill Williams och kombinerar rörliga medelvärden med fraktal geometri. Indikatorn hjälper traders att identifiera om marknaden är inne i en trend Den består av 3 linjer: den blå linjen (kallad Alligator's Jaw), den röda linjen (kallad Alligators teeth) och den gröna linjen (kallad Alligators Lips). Var och en har olika aspekter och förskjutningar som kan ställas in av användaren. Alligatorn är lätt att använda och kan anvädas för att hitta tradingmöjligheter. Baserat på hur nära varandra eller hur långt ifrån varandra linjerna är, liknar det en alligator med öppen eller stängt mun. Denna indikator kan användas i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds