Arms Index (TRIN)

Arms Index (TRIN) är en oscillator för marknadbredd som utvecklades av Richard Arms. Det är också känt som tradingindex, därmed förkortningen TRIN. Den relaterar uppåtgående och nedåtgående aktier till deras respektive volymflöden genom att dividera Advance/Decline Ratio med volymförhållandet. När den stiger sägs marknaden vara svag och vice versa. Värde 1 är nyckeln och att korsa den utfärdar en signal. Ett värde över 1 indikerar att nedåtgående aktier har överhanden i volymflödet och vice versa. Indikatorn kan användas för att upptäcka överköpta och översålda situationer och används bäst i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds