Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) är ett verktyg som används i teknisk analys för att mäta volatilitet. Till skillnad moot många populära indikatorer idag används ATR inte till att indikera prisets riktning. Däremot är det ett mätetal som endast används för att mäta volatilitet, i synnerhet volatilitet orsakad av prisluckor eller gränser somm flyttas.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds