Bredd indikatorer

Marknadsbreddindikatorer är kraftfulla tekniska analysverktyg som mäter marknadens riktning och hjälper traders att avgöra om det är bullish, bearish eller neutral. De gör det genom att analysera graden av deltagande i ett förskott eller en nedgång för att se huruvida en uptrend eller downtrend är bred baserad och därför sannolikt kommer att fortsätta. Breddindikatorer erbjuder ett annat perspektiv på de marknader som inte kan ses genom andra indikatorer.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds