Candlestick-analys

Candlestick-analysen fokuserar på enskilda ljus, i par eller högst tre, för att se tecken på vilket håll marknaden är på väg. Det underliggande antagandet är att all känd information redan återspeglas i priset. Tekniken kombineras vanligen med stöd & motstånd. Varje ljus innehåller information om 4 priser: det högsta, det lägsta, öppning och stängning. En ljuskropp återspeglar nettoprisrörelsen mellan öppning och stängning medan vekarna visar vändningar som inträffade inom ljusets tidsram.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds