Centrerade oscillatorer

Centrerade Oscillatorer är föregående indikatorer som oscillerar över och under en mittpunkt och vanligtvis inte har någon övre eller nedre gräns. Eftersom det inte finns något gränsvärde och dessa obegränsade indikatorer tekniskt sett kan gå hur högt eller lågt som de vill, är inte överköpta och översålda villkor lätta att hitta, men extrema värden används i vissa strategier. Dessa tekniska analysverktyg har vart och ett sin egen interna logik och de flesta (men inte alla) används för att mäta styrkan eller svagheten i momentet.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds