Chaikin volatilitet

Chaikinvolatilitet (CHV) är en indikator som utvecklades av Marc Chaikin. Den mäter volatiliteten genom att titta på prisets högsta och lägsta priser under en viss tidsperiod som kan ställas in av användaren. Den exakta beräkningen innefattar ett Exponential Moving Average (EMA), men generellt: ju större intervallet mellan högsta och lägsta är, desto högre blir prisvolatilitet. Indikatorn kan användas på flera sätt, antingen för att förutsäga en potentiell vändpunkt i en trend (om volatiliteten minskar under en längre tid) eller för att bedöma risken (om volatiliteten plötsligt ökar, pekar på nervösa traders). CHV används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds