Chande Momentum Oscillator (CMO)

Chande Momentum Oscillator (CMO) utvecklades av Tushar Chande och mätar prismomentumet precis som Relative Strength Index (RSI). Oscillatorn sträcker sig mellan gränserna på -100 och +100 och har ett basvärde på 0. Som en allmän tumregel är det överköpt vid 50 och översåld vid -50. Kors av mittlinjen kan ses som ett bullish tecken (när oscillatorn blir positiv) eller ett bearish tecken (när oscillatorn blir negativ). Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds