Cumulative Volume Index (CVI)

Kumulativ volymindex (CVI) är en kraftfull indikator för marknadsbredd som hjälper traders att bestämma riktningen för penningflödet, oavsett om det flödar in eller ut ur marknaden. Denna information kan användas för att identifiera en trend. Det liknar On Balance Volume (OBV) förutom att CVI använder den faktiska upp- och nedåtvolymen istället för att anta att alla volymer antingen går upp eller ner när aktien stänger högre eller lägre. När det faller är marknaden baisse och vice versa. Handlare kan upptäcka skillnader som kan peka på vändpunkter. Indikatorn kan användas i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds