Double Exponential Moving Average (DEMA)

Double Exponential Moving Average (DEMA) utvecklades av Patrick Mulloy för att minska lagg och öka responsivitet. Detta snabbaggerande glidande medelvärde gör det möjligt för traders att snabbt upptäcka trendvändningar, vilket resulterar i bättre entrys i nybildade trender. Indikatorn är uppenbarligen baserad på Exponential Moving Average (EMA), men det följer priset mer noga. Dess beräkning och användning liknar Hull Moving Average (HMA). Det hjälper traders att upptäcka den rådande trenden och används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds