Indikatorn Ease of Movement (EOM)

Ease of Movement-indikatorn (EOM) är en volymbaserad oscillator. Den är utformad för att mäta förhållandet mellan pris och volym och visa det förhållandet som en oscillator. Den fluktuerar mellan positiva och negativa värden. EOM fluktuerar över och under en nolllinje. Detta görs för att kvantifiera "smidigheten" hos prisrörelser. En grundläggande förståelse är att när EOM befinner sig i positivt territorium, går priserna relativt lätt. När EOM är negativ, sjunker priserna relativt enkelt.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds