Exponential Moving Average (EMA)

Rörliga medelvärden visualiserar det genomsnittliga priset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Det finns dock några olika typer av rörliga medelvärden. De skiljer sig vanligtvis i sättet som olika datapunkter viktas eller ges betydelse. Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) liknar (och är en typ av) ett viktat rörligt medelvärde. Den största skillnaden med EMA är att gamla datapunkter aldrig lämnar genomsnittet. För att klargöra behåller gamla datapunkter en multiplikator (som visserligen minskar till nästan ingenting) även om de ligger utanför den valda dataserielängden.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds