Know Sure Thing (KST)

Indikatorn Know Sure Thing (KST) är en momentbaserad oscillator och är baserad på Rate of Change (ROC). Know Sure Thing tar fyra olika tidsramar av ROC och jämnar ut dem med hjälp av Simple Moving Averages. KST beräknar sedan ett slutligt värde som fluktuerar mellan positiva och negativa värden över och under en nolllinje. Det finns också en signallinje som är en SMA av KST-linjen själv. I huvudsak mäter Know Sure Thing-indikatorn kraften i fyra separata priscykler. Tekniska analytiker använder denna information för att upptäcka skillnader, överköpta och översålda villkor och övergångar. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds