Linjär regression

En linjär regressionskanal består av en medianlinje med 2 parallella linjer, över och under den, på samma avstånd. Dessa linjer kan ses som stöd och motstånd. Medianlinjen beräknas utifrån linjär regression av slutkurserna, men källan kan också ställas in för att öppna, högt eller lågt. Kanalens höjd baseras på prisavvikelsen till medianlinjen. Extrapolering av kanalen framåt kan bidra till att skapa en vinkling och hitta handelsmöjligheter.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds