Marknadsfaciliteringsindex

Marknadsfaciliteringsindex är en indikator utvecklad av Bill Williams som mäter effektiviteten av prisrörelsen för varje stapel, med hjälp av högsta, lägsta och volymer. Beräkningen görs på följande sätt: MFI = (Hög - Låg) / Volym. Indexet arbetar på alla tidsramar och på alla marknader och hjälper traders att bestämma om en trend är stark nog att handla genom att visa 4 villkor:

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds