McClellan Oscillator

McClellan Oscillatorn är en indikator för marknadsbredd som utvecklades av Sherman och Marian McClellan. Det är baserat på skillnaden mellan antalet uppåtgående och nedåtgående perioder. När den stiger, börjar de uppåtgående ta över och den totala marknaden går upp och vice versa. Det ses ibland som MACD för Advance/Decline Line. Signaler kan härledas från oscillatorn som passerar mittlinjen, från skillnader och från överköpta / översålda förhållanden. McClellan Oscillatorn kan visa en hållbar breddkraft när den stiger från en stark negativ till ett starkt positivt värde. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds