Momentum indikator (MOM)

Momentum Indicator (MOM) är en ledande indikator som mäter ett värdepappers förändring i hastigheten. Den jämför det aktuella priset med föregående pris från ett antal perioder sedan. Den pågående ritningen bildar en oscillator som rör sig över och under 0. Det är en helt obegränsad oscillator och har ingen lägre eller övre gräns. Bullish och bearish tolkningar återfinns genom att leta efter skillnader, centerlinjekorsningar och extrema avläsningar. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds