Money Flow Index (MFI)

Indikatorn Money Flow Index (MFI) är ett verktyg som används i teknisk analys för att mäta köp- och säljtryck. Detta görs genom att analysera både pris och volym. Beräkning av MFI genererar ett värde som sedan ritas som en linje och som sedan rör sig inom ett område mellan 0-100, vilket gör det till en oscillator. När MFI stiger, indikerar detta en ökning av köptrycket. När det faller indikerar detta en ökning av säljtrycket. Pengaflödesindexet kan generera flera signaler, framför allt överköpta och översålda villkor, avvikelser och misslyckade pendlingar.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds