Glidande medelvärden

Moving Averages är prisbaserade indikatorer (eller reaktiva) som visar genomsnittligt pris på ett värdepapper under en viss tidsperiod. Ett rörligt medelvärde är ett bra sätt att mäta moment såväl som att bekräfta trender och definiera områden av stöd och motstånd. I huvudsak slätar medelvärden ut "bruset" när man försöker tolka diagram. Brus består av fluktuationer av både pris och volym. Eftersom Moving Average är en släpande indikator och reagerar på händelser som redan har hänt, används den inte som en förutsägelseindikator utan som en tolkande indikator för bekräftelser och analyser.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds