Negativt volymindex (NVI)

Negative Volume Index (NVI) utvecklades av Paul Dysart och används av traders för att identifiera bull- och bearmarknader genom att följa de smarta pengarna. Det använder volymdata för att identifiera vilka prisrörelser som orsakas av dessa pengar. Antagandet bakom indikatorn är att smarta pengar kräver mindre volym för att flytta priset. Det går upp när priset går upp på låg volym och går ner när priset går ner på låg volym. Det förblir oförändrat när volymen är hög, förutsatt att det är när publiken är aktiv. Indikatorn är motsatsen till det positiva volymindexet (PVI) som syftar till att identifiera prisflyttningar när publiken är aktiv. Den används bäst i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds