On Balance Volume (OBV)

Indikatorn On Balance Volume (OBV) används i teknisk analys för att mäta köp- och försäljningstryck. Det är en kumulativ indikator som innebär att dagens volym läggs till i den kumulativa OBV-summan på dagar då priset gick upp. Om priset gick ner, drar den dagens volym från OBV-summan. OBV-värdet är sedan ritat som en linje för enkel tolkning. Balansvolymen används primärt för att bekräfta eller identifiera övergripande prisrörelser eller för att förutse prisrörelser efter divergenser.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds