Oscillatorer

Oscillatorer är populära och används allmänt eftersom de är föregående indikatorer som kan signalera en eventuell trendändring som ännu inte har kommit igång. Denna typ av indikator svänger mellan två gränser, över och under en mittpunkt och dess värde bidrar till att mäta styrkan och momentet i en trend. Oscillatorer signalerar också typiskt om en marknad är överköpt eller översåld (dvs.om priset är otillbörligt högt eller otillbörligt lågt), vilket kan peka på en vändpunkt i trenden. Detta kan användas för att bestämma när man ska stänga öppna positioner.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds