Price Oscillator (PPO)

Price Oscillator-indikatorn (PPO) är ett tekniskt analysverktyg som används för att mäta moment som är mycket likt MACD. MACD använder två rörliga medelvärden med varierande längder (som är släpindikatorer) för att identifiera trendriktning och varaktighet. Sedan tar MACD skillnaden i värden mellan dessa två rörliga medelvärden (MACD-linje) och en EMA för de rörliga medelvärdena (signallinje) och plottar skillnaden mellan de två linjerna som ett histogram som svänger över och under en mittre nolllinje.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds