Put/Call Ratio (PCR)

Put/Call Ratio (PCR) är en indikator som ritar put-volymen dividerat med call-volymen. Put-optioner ger ägaren rätt att sälja ett visst belopp av ett underliggande värdepapper till ett fast pris inom en viss tidsram. De kan användas om du förväntar dig en nedgång. Call-optioner ger ägaren rätt att köpa en viss underliggande säkerhet till ett fast pris inom en viss tidsram. De kan användas om du förväntar dig en uppgång. Om PCR-värdet är högre än 1 betyder detta att put-volymen är högre än call-volymen.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds