Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) är en sinnrik momentbaserad oscillator som används för att mäta hastigheten (velociteten) samt förändringen (magnituden) hos riktningen på prisrörelser. I huvudsak ger RSI, i grafform, ett visuellt hjälpmedel för att övervaka både den nuvarande såväl som historiska styrkan och svagheten hos en viss marknad. Styrkan eller svagheten är baserad på stängningskursen under en viss handelsperiods varaktighet vilket ger en pålitlig mätning av pris- och momentförändringar. Med tanke på populariteten hos likviditetsbaserade instrument (aktieindex) och förstärkta finansiella produkter (hela derivatområdet) har RSI visat sig vara en bra indikator på prisrörelser.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds