Simple Moving Average (SMA)

Rörliga medelvärden visualiserar det genomsnittliga priset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Det finns dock några olika typer av rörliga medelvärden. De skiljer sig vanligtvis i sättet som olika datapunkter viktas eller ges betydelse. Ett Simple Moving Average (SMA) är ett oviktat rörligt medelvärde. Det innebär att varje period i datasatsen har lika stor betydelse och viktas lika. När varje period slutar släpps den äldsta datapunkten och den nyaste läggs till i början. Observera att av alla rörliga medelvärden laggar SMA mest.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds