Smoothed Moving Average (SMMA)

Smoothed Moving Average (SMMA) liknar Simple Moving Average (SMA), eftersom den syftar till att minska bruset istället för att minska fördröjningen . Indikatorn tar hänsyn till alla priser och använder en lång återblickstid. Gamla priser tas aldrig bort från beräkningen, men de har endast en minimal inverkan på det rörliga genomsnittet på grund av låg tilldelad vikt. Genom att minska bruset tar det bort fluktuationer och avbildar den rådande trenden. SMMA kan användas för att bekräfta trender och definiera områden av stöd och motstånd. Den används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds