Pring Special K

Pring Special K är en indikator som utvecklades av Martin Pring för att mäta momentum. Det kan användas för att hitta riktningen för den primära trenden och för att identifiera dess vändpunkter. Ibland leder det till dessa vändpunkter, ibland följer det dem. Det kan också användas för att kortfristiga terminsaffärer. Pring Special K kombinerar kortfristiga, mellanliggande och långfristiga tidsramar. Dess beräkning är summan av 12 enkla rörliga medelvärden, var och en med sin egen multiplikator, av specifika förändringsberäkningar. Traders kan rita trender på indikatorn för att hitta vändpunkterna. Indikatorn används bäst i kombination med andra analystekniker.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds