Stochastic Oscillator

Den stokastiska oscillatorn är en intervallbunden momentoscillator. Den stokastiska indikatorn är utformad för att visa närhetens läge jämfört med hösta/lägsta intervallet över ett användardefinierat antal perioder. Vanligtvis används den stokastiska oscillatorn för tre saker: identifiering av överköpta och översålda nivåer, lokaliserande av avvikelser och identifiering av bull- och bearupplägg eller -signaler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds