Stochastic RSI (STOCH RSI)

Den stokastiska RSI-indikatorn (Stoch RSI) är i huvudsak en indikator på en indikator. Det används i teknisk analys för att ge en stokastisk beräkning till RSI-indikatorn. Det betyder att det är ett mått på RSI i förhållande till sitt eget högsta/lägsta intervall över en användardefinierad tidsperiod. Stokastiskt RSI är en oscillator som beräknar ett värde mellan 0 och 1, som sedan ritas som en linje. Denna indikator används främst för att identifiera överköpta och översålda villkor.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds