Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är en av de mest använda teknikerna i teknisk analys baserad på ett koncept som är lätt att förstå men svårt att behärska. Den identifierar prisnivåer där historiskt sett priset reagerade antingen genom att vända eller åtminstone genom att bromsa ner och tidigare prisbeteende på dessa nivåer kan lämna ledtrådar för framtida prisbeteende. Det finns många olika sätt att identifiera dessa nivåer och tillämpa dem i handeln. Stöd- och motståndsnivåer kan vara identifierbara vändpunkter, överbelastningsområden eller psykologiska nivåer (runda nummer som handlare hänvisar till betydelse). Ju längre tidsram, desto mer relevanta blir nivåerna.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds