Trendanalys

Trendanalys är förmodligen det viktigaste området för teknisk analys och är nyckeln till att bestämma den övergripande riktningen hos en säkerhet. Trender bygger på principen om högre högstapunkter, högre lägstapunkter (för en uppåttrend) och lägre högstapunkter, lägre lägstapunkter (för en nedåttrend). De kan ha olika tidshorisonter och vara inbäddade i varandra, som fraktaler. Till exempel: En övergripande uppåttrend på den veckovisa tidsramen kan innehålla en nedåtgående trend på den dagliga, medan den timbaserade går upp. Multiple Time Frame Analysis hjälper traders att se den större bilden. Vissa trender är säsongsstyrda medan de andra ingår i större cycler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds