TRIX

TRIX-indikatorn är ett mångsidigt tekniskt analysverktyg som kombinerar trend och moment i en indikator. Det består av förändringshastigheten av ett tredubbelt exponentiellt jämnt glidande medelvärde. De viktigaste signalerna som genereras av TRIX är divergenser och signalledningsövergångar. Kortare tidsramar är känsligare, medan längre tidsramar minskar känsligheten.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds