True Strength Index (TSI)

True Strength Index (TSI) är en momentumoscillator som sträcker sig mellan gränserna på -100 och 100 och har ett basvärde på 0. Momentum är positivt när oscillatorn är positiv (pekar på en hausseformad marknadsförspänning) och vice versa. Det utvecklades William Blau och består av 2 linjer: indexlinjen och ett exponentiellt rörligt medelvärde av TSD, kallad signallinjen. Handlare kan leta efter någon av följande 5 typer av villkor: överköpta, översålda, centerlinjeövergång, divergens och signallinjekorsning. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds