Ultimate Oscillator (UO)

Indikatorn Ultimate Oscillator (UO) är ett tekniskt analysverktyg som används för att mäta moment över tre olika tidsramar. Problemet med många momentoscillatorer är att efter en snabb uppgång eller prisminskning kan de bilda falska divergenshandelssignaler. Till exempel, efter en snabb ökning i pris kan en nedåtgående divergenssignal dyka upp, men priset fortsätter att stiga. Den ultimata oscillatorn försöker korrigera detta genom att använda flera tidsramar i beräkningen i motsats till bara en tidsram som är det som används i de flesta andra momentoscillatorer.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds