Volatilitet

Volatilitetsbaserade indikatorer är värdefulla tekniska analysverktyg som ser på förändringar i marknadspriser under en viss tidsperiod. Ju snabbare priserna förändras desto högre är volatiliteten. Ju långsammare priserna ändras, desto lägre volatilitet. Den kan mätas och beräknas baserat på historiska priser och kan användas för trendidentifiering. Det signalerar också typiskt om en marknad är överköpt eller översåld(vilket innebär att priset är otillbörligt högt eller otillbörligt lågt) vilket kan peka på en stalling eller omvändning av trenden.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds