Volym indikator

Volymen pekar på mängden finansiella instrument som handlades under en viss tidsperiod. Det kan hänvisa till aktier, kontrakt eller partier. Uppgifterna spåras och tillhandahålls genom marknadsbörser. Det är en av de äldsta och mest populära indikatorerna och brukar ritas i färgade kolumner, grön för uppåtgående volym och röd nedåtgående, med ett glidande medelvärde. Det är en av de få indikatorerna som inte är baserade på pris. Hög volym pekar på ett högt intresse för ett instrument till dess aktuella pris och vice versa.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds