Volym

Volymbaserade indikatorer ger information om mängden handlade kontrakt eller partier. Det är en av de få typerna av indikatorer som inte bara baserar sitt värde på pris. Volymen beror givetvis på den valda perioden. Mängden av värdepapper som handlas vid en viss tidpunkt kan ge en indikation på huruvida trenden sannolikt fortsätter eller kan vända om. Det visar på vilka priser som handlare öppnar sina affärer. En volymökning föregår vanligtvis en framväxande trend och en volymminskning föregår vanligtvis en slutande trend.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds