Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price (VWAP) är ett tekniskt analysverktyg som används för att mäta genomsnittspriset på viktad volym. VWAP används vanligen med intradagsdiagram som ett sätt att bestämma den allmänna riktningen av intradagpriser. VWAP liknar ett glidande medelvärde genom att om priset ligger över VWAP, stiger priserna och när priset ligger under VWAP faller priserna. VWAP används främst av tekniska analytiker för att identifiera marknadstrender.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds