Williams Fractal

Williams Fractal är en indikator, utvecklad av Bill Williams, som ärtill för att upptäcka vändpunkter (högsta och lägsta) och markerar dem med pilar. Uppåtgående fraktaler och nedåtgående fraktaler har specifika former. Williams Fractal-indikatorn hjälper användarna att bestämma i vilken riktning priset ska utvecklas. Den används ofta i kombination med Alligator Indicator med specifika regler om när du ska gå in och ur trades. En lång signal skulle vara om fraktalen ligger ovanför alligatorns tänder och en kort signal skulle vara om fraktalen ligger under alligatorns tänder.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds