Weighted Moving Average (WMA)

Rörliga medelvärden visualiserar det genomsnittliga priset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Det finns dock några olika typer av rörliga medelvärden. De skiljer sig vanligtvis i sättet som olika datapunkter viktas eller ges betydelse. Ett Weighted Moving Average (WMA) liknar det enkla rörliga medelvärdet (SMA), förutom att WMA lägger mera vikt vid nyare datapunkter. Varje punkt inom perioden tilldelas en multiplikator (största multiplikator för den nyaste datapunkten och går sedan ned i ordning) som ändrar vikten eller betydelsen av den specifika datapunkten. Sedan, precis som SMA, kastas den äldsta datapunkten ut när en ny datapunkt har lagts till i början.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds