ZigZag-indikator

Zig Zag Indicator kan användas för att filtrera ut relativt små prisrörelser. Du kan förinställa avvikelsen i procent för att räkna bort mindre rörelser. Indikatorn ritar bara en linje om en relativ prisrörelse är större än den inställda avvikelsen, vilket förtydligar diagrammet genom att ta bort marknadsbrus och ignorera sidoförflyttningar. Det genererar inte automatiska signaler. Tradern kan använda det själv för att visualisera den nuvarande trenden eller tillsammans med andra analystekniker som Elliott Wave, Support and Resistance och prismönster som Double Top eller Parallel Channel.

Källa:
tradingview.com

Delning

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds