ไอเดีย - ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน - It is not investment advice.

Harmonic Pattern Within Pattern15.5.2020 04:15

Harmonic Pattern Within Pattern

USD/SGD OANDA:USDSGD

USDSGD ราคากำลังจะเกิดฮาร์โมนิคแพทเทิร์น Gartely แต่ภายในปีกขวาจากจุด B - D ก้มีอีกแพทเทิร์นซ่อนอยู่อีกที คือ แพทเทิร์น Crab ซึ่งเราก้อาจจะรวบเป็นโซนใหญ่หน่อย เพราะถึงยังไงถ้าราคายังไม่เบรกจุด X ก้ยังมองเป็นแพทเทิร์น Gartley ได้อยู่คับ และถ้าราคายังค่อยๆปรับตัวขึ้นมา RSI อาจจะเกิด divergence ใน TF เล็กให้เห็น

Harmonic Pattern Cypher8.5.2020 04:37

Harmonic Pattern Cypher

USD/SGD OANDA:USDSGD

USDSGD ราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆ ยังไม่เบรกเทรนไลน์ขาลงเลย ซึ่งตอนนี้ราคากำลังจะเกิดฮาร์โมนิคแพทเทิร์น Cypher ถ้าราคากลับตัวจริงก้อาจจะไม่เยอะ โอกาสหลุด low น่าจะมีเยอะพอสมควร แต่ถ้าสามารถเบรกเทรนไลน์ และทำ high ใหม่ได้ ตรงจุด D ของแพทเทิร์นนี้ อาจจะเป็นจุด C ของอีกแพทเทิร์นได้

Usdsgd sell 20.3.2020 10:25

Usdsgd sell

USD/SGD OANDA:USDSGD

Usdsgd sell

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds