แอดว๊านซ์/ดีไคลน์ เรโชว์

สัดส่วนแอดวานซ์/ดีไคลน์เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเบื้องต้นในกลุ่มความกว้างของตลาดซึ่งเปรียบเทียบโดยจำนวนของหุ้นที่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ลงโดยนำตัวเลขมาหารกันดังนี้: หุ้นขึ้น/หุ้นลง สัดส่วนนี้ถูกใช้เหมือนกับอีก 2 ชุดข้อมูล แอดวานซ์/ดีไคลน์ แต่แทนที่จะทำการลบค่าความต่างของมัน ก็เอาไปหารกันแทน มันช่วยแยกช่วงกว้างในการเคลื่อนที่ของตลาด บ่อยครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ข้อมูลมีความราบเรียบและช่วยประเมินทิศทาง มันยังช่วยให้เห็นสถานการณ์แรงซื้อที่มากไปและแรงขายที่มากไป โปรดบันทึกไว้ว่าสัดส่วนแอดวานซ์/ดีไคลน์ไม่สามารถเป็นค่าลบ และควรจะใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds