เอเวอเรจ ทรู เรนจ์ (ATR)

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดความผันผวน ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ยอดนิยมหลายอันในปัจจุบัน ATR ไม่ได้ถูกใช้เพื่อระบุทิศทางของราคา แต่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อวัดความผันผวนเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างราคาหรือการเคลื่อนที่ที่จำกัด

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds